سفیر سوریه: کمیته قانون اساسی سوریه نیازی به مداخله خارجی ندارد

در سایت لوله باز کنی مطلب سفیر سوریه: کمیته قانون اساسی سوریه نیازی به مداخله خارجی ندارد مشاهده می کنید
سفیر سوریه در مسکو روز یکشنبه اعلام کرد که کمیته قانون اساسی سوریه بدون دخالت بیرونی هم می تواند موفق عمل کند.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی