ربیعی: فشار‌های تحریمی بی‌سابقه بوده است

در سایت لوله باز کنی مطلب ربیعی: فشار‌های تحریمی بی‌سابقه بوده است مشاهده می کنید

سخنگوی دولت تاکید کرد ما نباید برچسب «آمریکایی» را برای طرد و حذف دیگری به کار ببریم که اگر چنین کنیم در حق نسل های جدید جفا کرده ایم.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی