سه قرن پیمان‌شکنی؛ سابقه آمریکا در بی‌اعتنایی به توافقات بین‌المللی

در سایت لوله باز کنی مطلب سه قرن پیمان‌شکنی؛ سابقه آمریکا در بی‌اعتنایی به توافقات بین‌المللی مشاهده می کنید
بدعهدی یکی از مشخصه‌های اصلی آمریکا در دنیا به شمار می‌رود، در این گزارش، معاهده‌هایی که آمریکا در آنها نقض عهد کرده، یعنی به طریقی به تعهداتی که از او انتظار می‌رفته عمل نکرده را فهرست کرده‌ایم.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی