پارلمان تونس به کابینه «الفخفاخ» رای اعتماد داد

در سایت لوله باز کنی مطلب پارلمان تونس به کابینه «الفخفاخ» رای اعتماد داد مشاهده می کنید
پارلمان تونس به کابینه جدید این کشور به ریاست «الیاس الفخفاخ» رای اعتماد داد.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی