معاون نخست وزیر اسپانیا کرونا گرفت

در سایت لوله باز کنی مطلب معاون نخست وزیر اسپانیا کرونا گرفت مشاهده می کنید
کارمن کالوو، معاون نخست وزیر اسپانیا با جواب مثبت آزمایش کرونا روبرو شد.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی