عباسعلى: روند بهبودى زانوى مصدومم فراتر از تصور خودم است/ اواخر فروردین به تهران برمى‌گردم

در سایت لوله باز کنی مطلب عباسعلى: روند بهبودى زانوى مصدومم فراتر از تصور خودم است/ اواخر فروردین به تهران برمى‌گردم مشاهده می کنید
کاراته‌کاى المپیکى کشورمان گفت که روند بهبودى زانوى مصدومش حتی فراتر از تصور او بوده است.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی