آمار قربانیان کرونا در ایتالیا همچنان صعودی

در سایت لوله باز کنی مطلب آمار قربانیان کرونا در ایتالیا همچنان صعودی مشاهده می کنید
جدیدترین آمار نشان می‌دهد ویروس کرونا در ایتالیا بیش از هشت‌هزار قربانی گرفته است.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی