پویش جوانان فریدونشهری برای مقابله با کرونا

در سایت لوله باز کنی مطلب پویش جوانان فریدونشهری برای مقابله با کرونا مشاهده می کنید
همزمان و همسو با اکثر شهروندان جامعه در اقصی نقاط کشور که در گروه های دست جمعی به مقابله با کرونا پرداخته اند، جمعی از جوانان فریدونشهری نیز در این باره اقدام به تشکیل یک پویش کرده اند که جالب و قابل تأمل است.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی