برگزاری نشست ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک در روز سه‌شنبه

در سایت لوله باز کنی مطلب برگزاری نشست ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک در روز سه‌شنبه مشاهده می کنید
نشست ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک، سه‌شنبه در محل وزارت ورزش برگزار خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی