ستاره‌ فوتبال که ماهی ۶۰۰نخ سیگار می‌کشید!

در سایت لوله باز کنی مطلب ستاره‌ فوتبال که ماهی ۶۰۰نخ سیگار می‌کشید! مشاهده می کنید

او که دوران بازیگری‌اش به «گاومیش» ملقب بود، درباره روزهای پرحاشیه‌اش گفت:« من روزی حداقل 20 تا 25 نخ سیگار می‌کشیدم و این کار را هم در ملاء عام انجام می‌دادم. هیچ یک از مربیانم هم هرگز سعی نکردند که مانعم شوند. تنها چیزی که برای آنها اهمیت داشت، عملکرد من در زمین بازی بود.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی