فاوره: برانت باید به پیشرفتش ادامه دهد/ گوتزه مناسب بازی در سیستم 3-4-3 نیست

در سایت لوله باز کنی مطلب فاوره: برانت باید به پیشرفتش ادامه دهد/ گوتزه مناسب بازی در سیستم 3-4-3 نیست مشاهده می کنید
لوسین فاوره به پیشرفت بازیکنان و تیمش ایمان دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی