آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد

در سایت لوله باز کنی مطلب آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد مشاهده می کنید
وزیر خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری «عمر البشیر» بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی