توقف تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس

در سایت لوله باز کنی مطلب توقف تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس مشاهده می کنید
عضو هیات رئیسه مجلس از توقف تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس توسط هیات رئیسه خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی